27.2.2013

projekční činnost

Firma provádí tuto inženýrskou činnost

–          projektová dokumentace ve všech stupních projektové přípravy

–          územní rozhodnutí a stavební povolení

–          provádění stavebních dozorů

–          provádění technického dozoru investora

–          příprava a provedení kolaudačního řízení včetně zabezpečení všech potřebných dokladů